America thép ?úc Stockless neo tàu

Neo Stockless là m?t lo?t các s?n ph?m truy?n th?ng và chính c?a chúng t?i, ?? ???c s? d?ng trong tàu và vessles trên th? gi?i r?ng r?i. ??c bi?t là ? M?, Hàn Qu?c, ??ng nam á. N?m g?n ?ay, nó ?? th??ng thay th? tu?i Hall lo?i neo cho nhi?u lo?i tàu. MATCHAU là m?t trong hàng ??u Trung Qu?c...

Neo Stockless là m?t lo?t các s?n ph?m truy?n th?ng và chính c?a chúng t?i, ?? ???c s? d?ng trong tàu và vessles trên th? gi?i r?ng r?i. ??c bi?t là ? M?, Hàn Qu?c, ??ng nam á. N?m g?n ?ay, nó ?? th??ng thay th? tu?i Hall lo?i neo cho nhi?u lo?i tàu.

Danh ngh?a

Weight(lbs)

Size(mm)

B

D

E

F

h

300

727

319

562

348

510

400

800

351

619

364

570

500

863

379

666

412

614

600

914

402

708

438

652

750

984

423

763

461

687

800

1008

443

778

483

710

1000

1071

477

839

520

773

1200

1152

507

892

532

822

1300

1184

521

926

567

844

1500

1244

546

962

596

883

1800

1320

580

1021

632

941

2000

1371

601

1058

655

975

2200

1412

521

1092

676

1006

2500

1473

648

1139

706

1050

3000

1564

704

1270

775

1090

3500

1641

725

1275

790

1175

4000

1724

758

1333

826

1228

5000

1884

816

1436

889

1323

6000

1974

867

1528

947

1403

7000

2082

913

1606

996

1480

8000

2171

955

1679

1040

1547

9000

2257

993

1747

1082

1609

10000

2336

1028

1809

1120

1667

11000

2413

1062

1868

1158

1721

12000

2486

1093

1924

1193

1771

13000

2540

1122

1965

1194

1819

14500

2641

1144

2047

1270

1887

15000

2679

1177

2089

1295

1908

16000

2735

1203

2116

1311

1950

18000

2844

1251

2200

1365

2028

20000

2946

1296

2280

1412

2100

22500

3060

1345

2370

1463

2134

25000

3174

1396

2456

1521

2262

30000

3371

1483

2628

1631

2404

MATCHAU là m?t trong hàng ??u Trung Qu?c M? thép ?úc stockless neo cho các nhà s?n xu?t tàu, chào m?ng ?? bán bu?n r? M? thép ?úc stockless neo tàu t? nhà máy c?a chúng t?i.

Hot Tags: M? thép ?úc stockless neo cho tàu, Trung Qu?c, nhà s?n xu?t, nhà máy s?n xu?t, bán bu?n, giá r?

M?t c?p: Marine Balck s?n Hall neo lo?i A B C

Ti?p theo: SOLAS Spek neo v?i BV CCS EC gi?y ch?ng nh?n ch?p thu?n

s?n ph?m liên quan
24小时国际娱乐网站